Yasal

1.- Yasal Bilgiler

733 044 4916 vergi numaralı, şirket merkezi İstanbul şehrinde Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:13 Sarıyer  adresinde yer alan PROSEGUR ALARM HİZMETLERİ A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili’ne 82839 numarasıyla kayıtlıdır. Satıcıyla e-posta yoluyla iletişim kurabilirsiniz bilgi@prosegur.com. Bundan böyle, “PROSEGUR” olarak anılacaktır.

2.- Koşullar

2.1. Kabul

Aşağıda açıklanan koşullar (bundan böyle "Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) Müşteriler tarafından (bundan böyle "Müşteri" veya "Müşteriler” olarak anılacaktır) SMART müşteri platformuna https://smart.prosegur.com url adresi ve iOS ve Android sistemleri ile sunulan “Prosegur Smart 2.0” (Bundan böyle "SMART” olarak anılacaktır) mobil uygulaması üzerinden erişimi ve bu uygulama tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin kullanımını düzenlemektedir.

SMART'ın Müşteriler tarafından kullanımı, müşterinin SMART'a her bir erişimde geçerli olan Kullanım Şartları'nda yer alan tüm şartlar ve koşulların istisnasız ve tam olarak kabul edilmesini gerektirir. PROSEGUR istediğinde, herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın işbu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğundan, Müşteri, SMART'ta sunulan içerik ve hizmetlerden herhangi birini kullanmak istediği her durumda, bu koşuları dikkatli bir şekilde okumalıdır, çünkü bu koşullar değişebilir.

 

PROSEGUR aşağıdaki durumlarda Müşterinin Hizmet veya kaydını serbestçe askıya alabilir, bloke edebilir, kesebilir veya iptal edebilir:

 

1.- hizmetin veya erişim kanalının güvenliğini garanti etmek için,

 

2.- hizmet dolandırıcılık veya istismar amaçlı kullanıldığında,

 

3.- hizmette bakım veya onarım işlemleri yapılması gerektiğinde ve

 

4.- Müşteri yükümlülüklerini yerine getirmediğinde.

 

2.2. Kullanım

 

Müşteri, SMART'ın hizmetlerini ve içeriklerini Yasal hükümlere ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmayı taahhüt ederler. Müşteri söz konusu yükümlülüklerin ihlali ve yasadışı, ihmalkâr, hileli bir nitelik taşıyan veya iyi niyet ilkesine ya da genel olarak kabul edilen kullanımlara ve kamu düzenine aykırı eylemler neticesinde doğabilecek zararlardan, PROSEGUR veya üçüncü taraflara karşı sorumludur.


SMART’ın PROSEGUR veya üçüncü tarafların mülkiyet, çıkar veya itibarına aykırı veya bunlara zarar verecek şekilde ya da PROSEGUR veya üçüncü tarafların ağlarına, sunucularına, diğer bilgi işlem ekipmanlarına (donanımlarına) veya bilgi işlem ürün ve uygulamalarına (yazılımlarına) başka bir şekilde zarar veren, aşırı yüklenmesine neden olan veya kullanılamaz hale getirecek şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır.

Müşterinin mobil cihaz uygulamasına sahip olması veya bu tür bir uygulama için sözleşme yapması durumunda, PROSEGUR uygulamanın kullanımından ve indirilen verilerden sorumlu değildir, bu verilere PROSEGUR sunucularından indirilmiş olan resimler de dâhil olup, Müşteri bu verilerin indirilmesinden itibaren yürürlükteki mevzuatta belirtilen güvenlik tedbir ve önlemlerini almaktan sorumludur.

 

Uygulamanın web platformundan indirilmesi ve PROSEGUR tarafından tedarik edilmemiş bir elektronik cihaza yüklenmesi durumunda, şirket diğer uygulamalarla olan uyumsuzluklardan veya uygulamanın kurulu olduğu cihazın çalışmasında meydana gelebilecek herhangi bir arıza veya işleyiş bozukluğundan sorumlu değildir.

 

Uygulamanın kurulu olduğu mobil cihaz ile Müşterinin Güvenlik Sistemi arasındaki iletişim operasyonlarına PROSEGUR şirketinin hiçbir kontrolünün olmadığı iletişim operatörlerinin dâhil olduğu göz önünde bulundurulduğunda, PROSEGUR mobil cihaz ve Güvenlik Sistemi arasında meydana gelebilecek iletişim hatalarından sorumlu değildir.

 

PROSEGUR, Müşteri tarafından belirlenen üç (3) iletişim sorumlusuna ait isim ve iletişim bilgilerinin yanlışlığından veya Müşterinin SMART üzerinden gerçekleştireceği değişiklik ve güncellemelerden kaynaklanan herhangi bir olumsuz durumda sorumluluk kabul etmez. Bu durumlarda Müşteri sunulan iletişim bilgilerinin yanlışlığından kaynaklanan olumsuzlukların tek sorumlusudur.

 

2.3. SMART’ın işlevsellikleri

 

KONUT PORTALI:

 

 

 

TANIM

APP

PORTAL

İZİNSİZ GİRİŞ

Alarm durumunu görüntüleme

Alarmın etkinleşip etkinleşmediği her zaman görülür.

ü

ü

Etkinleştirme/devre dışı bırakma

SMART üzerinden alarmın etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (tüm alarmlar uyumlu değildir)

ü

ü

PIR görüntüleri alma

Kurulumunuzdaki video detektörlerinden görüntü talep etme ve alma

ü

ü

Etkinleştirme/devre dışı bırakma kodunu değiştirme

Panel etkinleştirme/devre dışı bırakma kodunu değiştirme (tüm alarmlar uyumlu değildir)

ü

ü

Alarm durumunda mesaj

Alarm durumunda, müşteri bir bildirim alır.

ü

ü

Alarm durumunda video alma

İzinsiz girişi tespit eden detektörün kamerası varsa, ilgili izinsiz girişe ait video görüntüsü alınır (tüm alarmlar uyumlu değildir)

ü

ü

PUSH mesajları
-
Elektrik kesintisi ve elektrik geri gelme, yangın, sağlık, hırsızlık, taşkın, sıcaklık, duman, sabotaj.
- Hat ve iletişim arızası - Belirli bir süre geçerse ve arıza giderilmezse, CRA üzerinden bildirim mesajı gönderilir.

Detayları listede yer alan bir olayın meydana gelmesi durumunda, müşteri bir bildirim alır.

ü

ü

VİDEO

IP kameralarına erişim

Kurulumunuzdaki IP kameralarına canlı ve kayıt üzerinden erişim (sözleşmeli gün sayısına göre)

ü

ü

CCTV kameralarına erişim

Kurulumunuzdaki IP kameralarına canlı ve kayıt üzerinden erişim (video kayıt cihazı kapasitesine göre)

ü

û

YÖNETİM

Kontrol paneline erişim

Kullanıcı, sözleşmeler ve prosesler genel görünümünüz)

û

ü

Profilim’e erişim

Verilerinize erişim (kullanıcı adı, iletişim e-postası, telefon numarası, adres ve şifre değişikliği)

û

ü

İzinli kullanıcıların yönetimi

Yöneticinin, kendisi tarafından oluşturulan tüm bağlı kullanıcıları yarattığı, sildiği, yönettiği ve bu kullanıcılara çeşitli kurulumlar için izin atadığı ekran (izinsiz giriş, görüntü talebi, video, PAM). Daha önce yönetici tarafından bildirilen isim, telefon ve e-posta belirir.

û

ü

Faturalara erişim

Faturaların birer birer veya toplu görüntülenmesi ve indirilmesi.

û

ü

Sözleşmelere erişim ve ödeme

Aktif ve tamamlanan sözleşmelerin görüntülenmesi (sözleşme no, kurulum tarihi, adres, ödeme şekli ve alarm durumunda iletişim planı)

û

ü

Yönetim işlemlerine erişim

Prosegur müşteri hizmetleri aracılığıyla yürürlükteki herhangi bir sözleşmeye ait verileri getirerek yönetim işlemleri oluşturma ve bunları görüntüleme imkânı sunar (minimum bir e-posta. Telefon opsiyonel)

û

ü

Alarm durumunda irtibatların değiştirilmesi

Alarm durumunda CRA aracılığıyla iletişim kurulacak irtibatların oluşturulması, iptali ve sırasının değiştirilmesi. İlgili kişinin adının, irtibatının ve telefonunun girilmesi zorunludur.

ü

ü

Şifre ve karşı şifrenin değiştirilmesi

Alarm veya talep durumunda CRA veya Prosegur çağrı merkezinde kendinizi geçerli muhatap olarak tanımlamak için gerekli şifre ve karşı şifrenin değiştirilmesi.

ü

ü

Panel ile etkileşimlerde takma ad atanması

Alarm panelini kimin etkinleştirdiğini veya devre dışı bıraktığını kolayca belirlemek için, panel ile herhangi bir etkileşim olayına, bir takma ad atanması (SMART, klavye kodu, etiket veya uzaktan kumanda)

ü

ü

Olayların dışa aktarımı

İstediğiniz tarihler arasında, sisteminizdeki etkinlik ve bildirimleri PDF veya excel formatında dışa aktarma imkânı

û

ü

 

SMART ek olarak şunlara imkân sunar:

 

• Kameraların ve alarm kurulumunun adının düzenlenmesi.

• Portaldan kullanım kılavuzunun indirilmesi.

• Hizmetin sözleşmeye dâhil olması durumunda, PAM yönetim platformuna doğrudan bağlantı ile erişim sağlanması.

 

BÜYÜK MÜŞTERİ PORTALI:

 

 

 

TANIM

PORTAL

İZİNSİZ GİRİŞ

Alarm durumunu görüntüleme

Her zaman alarmların etkin veya devre dışı olma durumunu veya herhangi bir teknik sorun yaşanıp yaşanmadığını görürsünüz.

ü

Etkinleştirme/devre dışı bırakma

SMART üzerinden alarmların ayrı ayrı veya birlikte etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (tüm alarmlar uyumlu değildir)

ü

Kurulumların coğrafi konumu

Bir harita üzerinde müşterinin tüm tesislerinin konumunu gösterir

ü

Etkinleştirme/devre dışı bırakma kodunu değiştirme

Panel etkinleştirme/devre dışı bırakma kodunu değiştirme (tüm alarmlar uyumlu değildir)

ü

Alarm durumunda mesaj

Alarm durumunda, müşteri bir bildirim alır.

ü

PUSH mesajları
-
Elektrik kesintisi ve elektrik geri gelme, yangın, sağlık, hırsızlık, taşkın, sıcaklık, duman, sabotaj.
- Hat ve iletişim arızası - Belirli bir süre geçerse ve arıza giderilmezse, CRA üzerinden bildirim mesajı gönderilir.

Detayları listede yer alan bir olayın meydana gelmesi durumunda, müşteri bir bildirim alır.

ü

VİDEO

IP kameralarına erişim

Kurulumunuzdaki IP kameralarına canlı ve kayıt üzerinden erişim (sözleşmeli gün sayısına göre)

ü

YÖNETİM

Kontrol paneline erişim

Kullanıcı, sözleşmeler ve prosesler genel görünümünüz)

ü

Profilim’e erişim

Verilerinize erişim (kullanıcı adı, iletişim e-postası, telefon numarası, adres ve şifre değişikliği)

ü

İzinli kullanıcıların yönetimi

Yöneticinin, kendisi tarafından oluşturulan tüm bağlı kullanıcıları yarattığı, sildiği, yönettiği ve bu kullanıcılara çeşitli kurulumlar için izin atadığı ekran (izinsiz giriş, görüntü talebi, video, PAM). Daha önce yönetici tarafından bildirilen isim, telefon ve e-posta belirir.

ü

Faturalara erişim

Faturaların görüntülenmesi ve indirilmesi

ü

Sözleşmelere erişim ve ödeme

Aktif ve tamamlanan sözleşmelerin görüntülenmesi (sözleşme no, kurulum tarihi, adres, ödeme şekli ve alarm durumunda iletişim planı)

ü

Yönetim işlemlerine erişim

Prosegur müşteri hizmetleri aracılığıyla yürürlükteki herhangi bir sözleşmeye ait verileri getirerek yönetim işlemleri oluşturma ve bunları görüntüleme imkânı sunar (minimum bir e-posta. Telefon opsiyonel)

ü

Alarm durumunda irtibatların değiştirilmesi

Alarm durumunda CRA aracılığıyla iletişim kurulacak irtibatların oluşturulması, iptali ve sırasının değiştirilmesi. İlgili kişinin adının, irtibatının ve telefonunun girilmesi zorunludur.

ü

Şifre ve karşı şifrenin değiştirilmesi

Alarm veya talep durumunda CRA veya Prosegur çağrı merkezinde kendinizi geçerli muhatap olarak tanımlamak için gerekli şifre ve karşı şifrenin değiştirilmesi.

ü

Kişiselleştirilmiş gruplar

Filtreleme, rapor oluşturma veya daha hassas olay görüntülemesi için kurulum gurupları oluşturma imkânı sunar.

ü

Olaylar

Kullanıcının seçtiği filtrelere uygun olarak olay veya kurulumlara göre kişiselleştirilmiş raporların görüntülenmesi veya oluşturulması Bu raporları Excel formatında indirme imkânı.

ü

2.4. Fikri ve Sınai içerikler ve mülkiyet

 Metinler, fotoğraflar, grafikler, görüntüler, simgeler, teknoloji, yazılım, bağlantılar ve diğer görsel-işitsel veya sesli içerikler, bunların grafik tasarımı ve kaynak kodlarının yanı sıra, markalar, ticari adlar veya özel işaretler ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla tüm SMART içerikleri, PROSEGUR veya üçüncü tarafların mülkiyetindedir.  PROSEGUR Müşterilerine söz konusu değerleri fikri ve sınai mülkiyet hakları için herhangi bir lisans veya izin vermez.

Söz konusu fikri ve sınai mülkiyet haklarının istisnai olarak, herhangi bir yöntemle kullanım hakkı, özel olarak da çoğaltma, dağıtım, kamuya duyurma ve dönüştürme hakları PROSEGUR şirketine aittir. Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve yürürlükteki yasalara uygun olarak, şu eylemlerin Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi yasaktır:

1.-Yasalarca izin verilen veya PROSEGUR tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde içeriklerin çoğaltılması kopyalanması, dağıtılması, başkalarının kullanımına sunulması, kamuya açık olarak duyurulması, değiştirilmesi veya dönüştürülmesi;

2.- SMART’ın PROSEGUR tarafından Müşterilerin kullanımına sunulan içeriklerinin tümünün veya bir kısmının alıntılanması veya yeniden kullanılması

3.- PROSEGUR hizmetlerinin, ön onayımız olmaksızın ticari amaçlarla çoğaltılması, kopyalanması, satılması, yeniden satılması veya kullanımı.

4.- PROSEGUR yazarlarının haklarıyla koruma altında olan herhangi bir ticari markanın, logonun veya başka bir bilginin ön onay olmaksızın kullanımı.

2.5. Erişim

SMART erişimi için, Müşterilerin kullanıcı adı ve şifre ile oturum açmaları zorunludur. Müşteriler oturum açtıklarında özel alanlarına erişerek buradan profil bilgilerini yönetebilecek ve içeriklerine erişebilecekler.

Müşteri hesap ve şifre bilgilerinin gizliliğini korumaktan sorumlu olup, şifresinin üçüncü bir tarafça bilindiğinden şüphelenmesi halinde hemen şifresini değiştirmeyi taahhüt eder.
Müşteri kendi hesabından ve/veya kendi şifresi kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin sorumluluğunu kabul eder.

2.6. Sorumluluk

(i) Bilgi ve içerikler


PROSEGUR SMART içeriğinin en üst kalitede olmasını sağlayacaktır, ancak söz konusu içeriğin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmez. SMART erişimi ve buradaki bilgi ve içeriklerin kullanımı Müşterilerin kendi sorumluluğundadır. PROSEGUR söz konusu bilgi veya içeriklere erişim veya kullanımdan kaynaklanabilecek sonuç, hasar veya kayıplardan sorumlu değildir.


(ii) Erişim kalitesi ve kullanılabilirliği


PROSEGUR virüslerin, solucanların veya diğer zararlı bilgisayar bileşenlerin olmayacağını garanti etmez. Zarar gören bilgisayar bileşenlerinin tespiti ve bunların giderilmesi için uygun araç, ortam veya sistemlerin kullanımı Müşterilerin sorumluluğunda olacaktır. PROSEGUR, SMART erişimi sırasında veya bu erişimin sonucunda Müşterilerin veya üçüncü tarafların bilgi işlem ekipmanlarında meydana gelen hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

SMART hizmetine erişim, üçüncü tarafların hizmet ve ekipmanlarını gerektirmekte olup bunların kalitesinin, kullanılabilirliğinin, sürekliliğinin ve işleyişinin kontrol edilmesi PROSEGUR şirketinin sorumluluğunda değildir. PROSEGUR, SMART erişimi sırasında telekomünikasyon ağlarında meydana gelen arıza, kesinti veya bağlantı hizmeti verilememesinden kaynaklı olarak Müşterinin uğradığı hiçbir hasar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

PROSEGUR, SMART ve/veya hizmetlerinin kullanılabilirliğini, bakımını veya etkin çalışmasını garanti etmez. Öte yandan, şirket SMART’ın her zaman erişilebilir olması ve eksiksiz çalışması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.


(iii) Bağlantılar


SMART, Müşterilere diğer sayfalara ve İnternet portallarına erişim imkânı sunan bağlantı araçları içerebilir (Bundan böyle “Bağlantılı Siteler” olarak anılacaktır). Bu durumlarda, PROSEGUR 26 Ağustos 2015 tarihli 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikmadde 6’ya uygun olarak, aracılık hizmeti sağlayıcısı görevini üstlenecek ve Bağlantılı Sitelerde sunulan içerikten, sadece yasadışılığı hakkında net ve açık bilgi sahibi olduğu ve buna rağmen gerekli özeni göstererek ilgili bağlantıyı devre dışı bırakmadığı ölçüde sorumlu olacaktır.

 

Müşterinin yasa dışı veya uygunsuz içerikli bir Bağlantılı Site bulunduğunu düşünmesi durumunda, PROSEGUR şirketinin içeriklerin yasallığı veya uygunluğu hakkında bir araştırma yürütebilmesi için bu durumu şirkete bildirebilecektir. Öte yandan, söz konusu bildirim PROSEGUR şirketine ilgili bağlantıyı kaldırma yükümlülüğü getirmeyecektir.

 

2.7. Güvenlik

 

Müşteri satın alınmış ve/veya kurulmuş ekipmanların şifrelerin, erişim kodlarının, şifreleme sistemlerinin veya şifrelemelerinin gözetim, özenli kullanım ve bakımından sorumludur.

 

Kullanıcı kendi hesabından ve/veya kendi şifresi kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin sorumluluğunu kabul eder.

 

3. Zararı karşılama

Müşteriler, PROSEGUR'a, grup şirketlerine, çalışanlara, yöneticilere, acentelere ve etkilenen diğer kişilere Müşterilerin Kullanım Koşullarını yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlarını ve kayıplarını (yasal ücretler, avukatlık ücretleri ve diğer masraflar dâhil) tazmin etmeyi ve böyle bir durumda herhangi bir talep veya hukuki ya da idari bir süreç başlatılması durumunda PROSEGUR ile haklarını koruma konusunda işbirliği yapmayı açıkça taahhüt ederler. Benzer şekilde, Müşteriler PROSEGUR şirketinin uğrayabileceği zarar veya kayıpları önlemek veya duruma göre azaltmak için elinden gelen çabayı göstermek zorundadır.

PROSEGUR şunlardan sorumlu değildir (i) dolaylı veya başka olayların sonucu olarak meydana gelen zararlar (ii) SMART hizmetinin Müşteriler tarafından erişimi veya kullanımının sonucu olarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı iş kayıpları (kar, gelir, sözleşme, beklenen tasarruf, veri ve şerefiye kaybı veya gereksiz harcamalar dâhil) 

4. Güvenlik uyarısı

 

“Phsing” ve bir kişinin kimliğini çalmaya ya da o kişinin yerine geçmeye dönük diğer dolandırıcılık eylemlerinde, üçüncü kişiler e-posta dolandırıcılığı yoluyla bir kuruluşun kimliğini taklit ederek ilgili tarafı kandırmayı ve böylece kişisel verileri ele geçirmeyi hedeflerler.

 

Müşterinin PROSEGUR ile sürdürdüğü veya sürdürmeyi planladığı ilişkilerde, aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

 

• PROSEGUR hiçbir koşulda Müşteriden telefon veya e-posta yoluyla Web Sitesine/Uygulamaya erişim bilgilerini talep etmez. Bu çerçevede, Müşteriye bu verilerin kesinlikle kişisel olduğunu ve sadece kullanım amacı doğrultusunda kullanılmaları gerektiğini hatırlatırız. Müşteri tarafından gizli bilgilerinizin üçüncü kişilere verilmesi, sadece sizin sorumluluğunuzdadır.

 

• PROSEGUR ayrıca telefon veya e-posta yoluyla Müşteriden nüfus cüzdanıkopyasını veya hesapları veya banka bilgileriyle ilgili herhangi bir veri talep etmez. Kullanıcı, PROSEGUR adına veya hesabına bu tip veriler talep eden ve önceden ve doğrudan tanımadığı kişilere güvenmemelidir.

 

• Kullanıcı bir bağlantı, e-posta veya web sayfası yoluyla, kesin olarak güvenmediği bir Web Sitesine/Uygulamaya erişmemelidir. Bu tür bir erişimde, adresin doğrudan tarayıcıya girilmesi önerilir.

 

5. Kısmi geçersizlik

Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu bildirilmişse, söz konusu hüküm koşullardan hariç tutulacak, ancak koşulların geri kalanı bu durumdan etkilenmeyecektir.

6. Feragat

İşbu Kullanım Koşullarının, Müşteri tarafından yerine getirilmemesi ancak PROSEGUR şirketinin gerekli eylemleri veya haklarını hemen kullanmaması, PROSEGUR şirketinin bu hakları gelecekte istediğinde kullanma hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

7. Rekabet ve Yetki Sınırı

SMART kullanım koşulları Türk hukukuna göre düzenlenecektir.

 
Taraflar, SMART'ı düzenleyen Kullanım Koşullarının yorumlanması veya bunlara uyum nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta, olası diğer yargı alanlarındaki haklarından feragat eder ve resmi olarak Türk Mahkemelerini kabul ederler.