Políticas de Privacidad

  1. PROSEGUR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

PROSEGUR GÜVENLİK ŞİRKETİ A.Ş. (Bundan böyle "PROSEGUR" olarak anılacaktır) kullanıcıları (bundan böyle "Kullanıcı" veya "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) Kişisel ve Gizli Bilgiler İçeren Veriler ve Bilgi ve Elektronik Ticaret Şirketlerinin verdiği Hizmetler ile ilgili yürürlükteki düzenlemeler konusunda bilgilendirmektedir. Ayrıca, PROSEGUR kişisel verilerin korunmasının yanı sıra, şirketin bilgi, bilgi güvenliği ve gizlilikle ilgili hizmetleri hakkındaki yasal düzenlemeler ve iç düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklere uymak için gerekli tedbirleri almış olup, şirketin gerekli davranış politikaları da mevcuttur. Şirketin bilgi güvenliği ve gizlilikle ilgili iç düzenlemelerin yer aldığı bir el kitabı mevcuttur.

 

  1. GENEL KOŞULLAR

 

Birinci Madde – Kullanıcılar

 

www.prosegur.com (Aynı zamanda "Web Sitesi" olarak da adlandırılacaktır.) web sitesine erişim ve kullanım eylemini gerçekleştirmek "Kullanıcı" olmak için yeterli olup, bu siteyi kullanmak, Web Sitesindeki içerik ve hizmetlerle ilgili genel koşulların yanı sıra, bu Web Sitesinin içerik ve/veya hizmetleriyle ilgili belirli içerikleri değiştiren, bunların yerine geçen veya bunları tamamlayan özel koşulları eksiksiz ve herhangi bir kısıt olmaksızın kabul etmek anlamına gelecektir. Web Sitesinin belirli hizmetleri PROSEGUR veya PROSEGUR GRUBU müşterilerine özel olup, bunlara erişim sınırlıdır. Kullanıcı Web Sitesindeki içeriği, mevcut koşulların ve Yasaların yanı sıra diğer koşullara, yönetmeliklere ve yasal mevzuata uygun olarak kullanmayı taahhüt eder.

 

İkinci Madde – Kullanım Kısıtlamaları

 

A) Kullanıcı Web Sitesini ve onu oluşturan hizmetleri ve içeriği, yürürlükteki mevcut yönetmeliklere yasal mevzuata uygun olarak kullanmayı kabul eder. Bu Web Sitesine erişen Kullanıcı aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan tüm bilgileri görüntüleme iznine sahiptir. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, bu Web Sitesinin Kullanıcısının şunları yapması, burada belirtilen işlemleri yapması yasaktır: 1. Web Sitesinde yer alan bilgileri çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, değiştirmek, aktarmak veya kamuya duyurmak; 2. Web Sitesinde yer alan bilgileri ticari amaçlarla kullanmak; 3. Amacı ne olursa olsun, birden fazla kişiye talep edilmemiş mesajlar göndermek; 4. Bu Web Sitesinde yer alan bilgileri herhangi bir şekilde ticarileştirmek; 5. PROSEGUR şirketine ait tanımlayıcı bilgilerin yanı sıra Web Sitesi korumasıyla ilgili teknik araçları silmek, manipüle etmek ve aşmak. Web Sitesi bilgilerinin saklandığı veri tabanlarını manipüle etmek ve/veya kaynak koda dönüştürmek; 7. Web Sitesini veya Web Sitesinde yer alan bilgi ve/veya hizmetleri kullanırken "spamming" faaliyetleri gerçekleştirmek. PROSEGUR şirketinin veya şirket hak sahiplerinin haklarını ihlal etmek; 9. Web Sitesi içeriğini, Kullanıcıların erişimine sunulanların dışında herhangi bir yolla elde etmeye dönük her tür teşebbüs; 10. Web Sitesini PROSEGUR veya herhangi bir üçüncü taraf aleyhine yasadışı amaçlarla kullanmak; 11. Web Sitesini PROSEGUR veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verecek şekilde kullanmak; 12. Web Sitesinin normal çalışmasını engellemek.

 

B) Kullanıcı, aşağıdaki koşulları yerine getirmek şartıyla, Web Sitesindeki içerikleri görüntüleme, yazdırma ve kısmi olarak indirme hakkına sahiptir: 1. İlgili duruma karşılık gelen düzenlemelerde, ilgili bilgiye erişim izni verilmesi. 2.

PROSEGUR şirketine ait olan ve ziyaret edilen Web Sitesinin düzenlenme amacına uygun olması. 3. Ziyaretin yalnızca özel ve kişisel kullanıma dönük bilgi edinmek veya Web Sitesinde yer alan herhangi bir hizmete erişmek amacıyla yapılması; 4. Kullanımın, bu kullanım koşulları bölüm "A" da belirtilen yasaklanan davranışlara neden olmaksızın gerçekleştirilmesi.

Üçüncü Madde –  Web Sitesinin PROSEGUR Tarafından Değiştirilmesi

 

PROSEGUR Web Sitesinde yer alan bilgileri veya hizmetleri, herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın her istediğinde değiştirme, kaldırma ve bunlara ekleme yapma veya bunlarda güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Benzer şekilde, PROSEGUR Web Sitesinde ve Web Sitesinin yapılandırmasında, tasarımında, yapısında, sunumunda ve bu siteye erişim koşullarında herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın her istediğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Dördüncü Madde – Web Sitesine Erişimden Doğan Sorumluluk

 

Web Sitesine erişim ve Web Sitesinde yer alan bilgi ve hizmetlerin kullanımı, yalnızca bu erişim ve kullanımı gerçekleştiren kişinin sorumluluğundadır. PROSEGUR, söz konusu erişim veya bilgi ve/veya hizmetlerin kullanımından doğabilecek hiçbir sonuç, zarar veya hasarlardan sorumlu değildir. PROSEGUR Kullanıcının bilgisayar sisteminde (donanımında veya yazılımında) meydana gelebilecek olası güvenlik hatalarından veya bu sistemde meydana gelebilecek olası zararlardan, burada saklanan dosya veya belgelerden, Kullanıcının Web Sitesi hizmetlerine ve buradaki içeriklere bağlanmak için kullandığı bilgisayardaki her tür virüs varlığından, tarayıcısındaki herhangi bir arızadan veya tarayıcısının güncel olmayan versiyonlarının kullanılıyor olmasından sorumlu değildir. Web Sitesine gerçekleştirilen erişim, PROSEGUR şirketine virüs, solucan veya başka zararlı bir unsur olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirmez. Zararlı bilgi işlem programlarının tespit edilerek devre dışı bırakılması için uygun araç, yöntem veya sistemlerin etkinliğinin kontrol edilmesi, kullanıcının sorumluluğundadır. PROSEGUR, Kullanıcıların Web Sitesine erişim sırasında veya bu erişimden kaynaklı olarak, bilgisayar ekipmanlarında meydana gelen hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

Beşinci Madde –  Sorumsuzluk Halleri

 

PROSEGUR aşağıdakilerden kaynaklı olarak meydana gelen/gelecek hiçbir zarar veya hasarla ilgili olarak sorumlu olmayacaktır:

1. Web Sitesi ve/veya burada yer alan hizmet veya içeriklerdeki kullanılabilirlik, bakım ve etkin çalışma konusundaki eksiklikler.

2. Web Sitesinin ve buradaki hizmet veya içeriklerin, Kullanıcı gereksinimlerine, faaliyetlerine veya amaç ve beklentilerine faydalı veya uygun olmaması veya geçerlilik konusunda eksik olması.

3. Web sitesi içeriğinde virüslerin, kötü niyetli ve zararlı yazılımların veya benzer içeriklerin bulunması.

4. Kullanıcılar tarafından Web Sitesi içeriklerinin alınıp elde edilmesi, saklanması, dağıtılması veya iletilmesi.

5. Web Sitesinin ve/veya hizmetlerinin ya da içeriklerinin, Kullanıcılar tarafından toplumca genel kabul gören iyi niyet kurallarının dışında, bu Genel Şartları ihlal edecek şekilde, yasalara aykırı ve hileli olarak kullanılması.

6. Üçüncü taraflarca Web Sitesinde Kullanıcılara sunulan hizmetlerdeki, yasal ve kalite, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ile ilgili eksiklikler

7. Üçüncü tarafların Web Sitesi üzerinden Kullanıcılara sunduğu hizmetlerle ilgili yükümlülüklerini veya taahhütlerini yerine getirememesi